Att sitta i en styrelse

I en styrelse ingår en ordförande, en sekreterare, en kassör, en vice ordförande och ett antal ledamöter och suppleanter. I sin tur är det styrelsen som bestämmer vem i föreningen eller organisationen som ska vara firmatecknare.

Image

Nu kanske du undrar vad detta har för mening om du själv inte sitter i någon styrelse? Det är nämligen så att dessa roller som finns i en styrelse även kan finnas i ditt eget liv. Bara det att det kan vara du själv som har många av de olika positionerna. Vad tycker du om dem som sitter i ditt livs styrelse? Är de snälla mot dig och har du ett förtroende för dem? Om inte är det hög dags att byta.

Du är ordförande i ditt liv

När du är barn och inte kan ta egna beslut är det dina föräldrar som är ordförande för ditt liv. De är även kassör och sekreterare. Men när du börjar växa upp och blir äldre byts dessa roller ut till dig själv. Det är alltså du själv som är ordförande för ditt eget liv - vilket betyder att det är du som kan bestämma i samråd med de andra.

Den person som står dig närmast blir din vice ordförande och dina föräldrar kanske blir ledamöter. Det är såklart att de personer du älskar betyder mer än en styrelseroll för dig - men det du inte ska glömma är att det alltid är du som har sista ordet för ditt eget liv. Det kan ingen ta ifrån dig.

Image